Abundan d.o.o.

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak - Petak: od 7:00 do 19:00, Subota: od 7:00 do 14:00
Telefon: +385 44 692 111, Fax: +385 44 692 116

Abundan d.o.o.
 
Greška
  • Greška u učitavanju tekuće vijesti.
Naslovnica Vijesti Voćarstvo Korisni kukci u voćnjaku
Korisni kukci u voćnjaku
Autor Tamara   

Prilikom pregleda voćnjaka u integriranoj zaštiti provjerava se i prisutnost korisne i indiferentne faune te jačina njihove populacije. Rezultati pregleda korisnih vrsta uspoređuju se s populacijom štetnih vrsta i tek se tada odlučuje o eventualnim mjerama suzbijanja. Pregledi voćnjaka su temelj integrirane zaštite bilja. Korisni kukci u voćnjaku mogu biti predatori ili paraziti.

 

Predatorstvo je pozitivan odnos za jednu, a negativan za drugu vrstu. Predatori pripadaju grupi karnivornih (zoofagnih) kukaca i od velikog su značaja za biološko suzbijanja štetnika. Kako poljoprivredna proizvodnja nastoji smanjiti klasične kemijske insekticide u suzbijanju štetnika zbog ekotoksikoloških i ekoloških razloga i provoditi prihvatljiviju zaštitu, predatori, parazitoidi i uzročnici bolesti dobivaju sve veći značaj te se njihovi pripravci (biopesticidi) danas komercijalno nalaze na tržištu.

U najvažnije predatore u voćnjaku jabuke ubrajaju se sljedeće vrste:

Red: Diptera  →  Porodica: Syrphidae - osolike muhe

Red: Neuroptera  →  Porodica: Chrysopidae - zlatooka

Red: Coleoptera  →  Porodice: Carabidae ; Coccinelidae; Staphylinidae - trčci, bubamare, kusokrilci

Red: Heteroptera  →  Porodice: Cimicidae; Miridae; Nabidae - stjenice

Syrphidae, Chrysopidae, Coccinelidae

Parazitizam je pozitivan i obvezatan odnos za jednu vrstu, a negativan za drugu. Mnoge vrste kukaca, grinja, nematoda i patogenih mikroorganizama (protozoa, virusi, bakterije i gljivice) poznati su kao paraziti i parazitoidi drugih kukaca koji se koriste za biološko suzbijanje.

Najznačajniji kukci paraziti na drugim kukcima su entomofagne osice ili parazitske osice. Uglavnom su endoparaziti, a rijeđe ektoparaziti. Mogu odlagati jaja u blizini domaćina, na samog domaćina ili u domaćina leglicom. Ove osice mogu parazitacijom smanjiti populaciju štetnih kukaca od 60-90%, pa su u svezi toga važan regulator masovne pojave štetnika i koriste se za biološko suzbijanje štetnih kukaca.

U najvažnije parazitoide u voćnjaku ubrajaju se sljedeće vrste:

Red: Hymenoptera  →  Porodice: Ichneumonidae; Braconidae; Chalcididae; Trichogramatidae - parazitske osice

Red: Diptera  →  Porodica: Tachinidae - muhe gusjeničarke

Ichneumonidae, Braconidae

 

Kako do Abundana

Upišite naziv grada iz kojeg dolazite.

Adresa:
Grad:
Država:


Preuzete vijesti